Ngã tư Sông Lu , Hoà Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh

HOTLINE: 097.686.2.686

(Online 8h30 - 21h từ Thứ 2 - Thứ 7)

CHÓ ROTTWEILER THUẦN CHỦNG

 • Mã : ( 21 )
 • Giống : CHÓ ROTTWEILER
 • Tuần : 2 THÁNG TUỔI

XUẤT ĐÀN CHÓ ROTTWEILER ( R19 )

 • Mã : ( 19 )
 • Giống :
 • Tuần :

Bán chó rottweiler tại sài gòn

 • Mã : ( 18 )
 • Giống :
 • Tuần :

CẶP ROTTWEILER ĐỰC

 • Mã : ( 17 )
 • Giống :
 • Tuần :

CHÓ ROTTWEILER CÓ GIẤY

 • Mã : ( 16 )
 • Giống :
 • Tuần :

BẦY ROTTWEILER 8 CON

 • Mã : ( 15 )
 • Giống :
 • Tuần :

XUẤT BẦY ROTTWEILER 9 CON

 • Mã : ( 14 ) :
 • Giống :
 • Tuần :

XUẤT BẦY ROTTWEILER SIZE ĐẠI

 • Mã : ( 4 ) ĐÃ BÁN
 • Giống :
 • Tuần :

ROTTWEILER SERBIA

 • Mã : ( 3 ) ĐÃ BÁN
 • Giống :
 • Tuần :

XUẤT CHUỒNG 5 BÉ ĐỰC

 • Mã : ( 12 ) ĐÃ BÁN
 • Giống :
 • Tuần :

BÉ ĐỰC 2 THÁNG

 • Mã : ( 10 )
 • Giống :
 • Tuần :

BÉ ROTTWEIELR ĐỰC 2 THÁNG

 • Mã : ( 9 )
 • Giống :
 • Tuần :

BÉ ROTTWEIELR CÁI 2 THÁNG

 • Mã : ( 8 )
 • Giống :
 • Tuần :

BÁN CHÓ ROTTWEILER

 • Mã : ( 6 )
 • Giống :
 • Tuần :

BÉ ROTT ĐỰC ĐẦU TO

 • Mã : ( 5 )
 • Giống :
 • Tuần :

Bầy rottweiler size đại.

 • Mã : ( 1 )
 • Giống :
 • Tuần :

Copyright © 2017 TRẠI CHÓ HCM. All rights reserved.

Tư vấn miễn phí (24/7) 097.686.2.686