VIDEO ĐỊA ĐIỂM QUẬN 2

 

 

¶ PHONG TRÀO NUÔI CHÓ KIỄNG NGÀY CÀNG ĐÒI HỎI NHIỀU Ở CHẤT LƯỢNG CON GIỐNG CŨNG NHƯ QUÁ TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐẠO TẠO THẾ NÀO ĐỂ CHÚ CHÓ CỦA CHÚNG TA BỌC LỘ HẾT NHỮNG KHẢ NĂNG VỐN CÓ TRONG NHỮNG KHOÁ HỌC BẢO VỆ VÀ LÀM VIỆC .

MALINOIS ( BECBI ) DÒNG CHÓ ĐƯỢC NHIỀU NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI ƯA CHUỘNG VÌ BẢN NĂNG DỄ THUẦN HOÁ VÀ CÓ CHỈ SỐ THÔNG MINH CAO. CHÚNG ĐƯỢC ĐÀO TẠO TUỲ VÀO MỤC ĐÍCH NUÔI KHÁC NHAU NHƯ BẢO VỆ , LÀM VIỆC , THỂ THAO , HAY NGHIỆP VỤ ...V.V.

VỚI MONG MUỐN ĐƯA PHONG TRÀO CHƠI DÒNG MALINOIS ( BECBI ) ĐI LÊN TRANG TRẠI MỜI CÁC AE GẦN XA THAM GIA OFFLINE GIAO LƯU CÙNG CHIA SẼ NHỮNG KINH NGHIỆM CŨNG NHƯ THAM GIA BIỂU DIỄN TRONG THỜI GIAN NÀY VÀ SẮP TỚI.

 

offline%20giao%20lưu%20cùng%20ae%20tại%20trại%20chó%20hcm%20com.gif

offline%20giao%20lưu%20cùng%20ae%20tại%20trại%20chó%20hcm%20com1.gif

offline%20traichohcm%202.gif

 


 

 

¶ VÀ KÍNH MỜI CÁC AE CÙNG THAM GIA OFFLINE TRONG THỜI GIAN SẮP TỚI.

 

offline%20traichohcm%20.gif

offline%20traichohcm%201.gif

 

 

 

LIEN%20HE%20TRAI%20CHO%20HCM.gif