XUẤT ĐÀN AKITA VỆN

XUẤT ĐÀN AKITA VỆN SỐ LƯỢNG 6 CON ĐỰC CÁI - CHỦNG NGỪA VACXIN SỔ GIUN ĐẦY ĐỦ - TÌNH TRẠNG SỨC KHOẼ TỐT ĂN MẠNH VỀ CHỈ NUÔI HIỆN ĐƯỢC GẦN 3 THÁNG.

 

THÔNG TIN : 

 

 

TRẠI CHÓ HCM XUẤT ĐÀN CHÓ AKITA VỆN THUẦN CHỦNG GIẤY VKA CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC - HIỆN ĐƯỢC GẦN 3 THÁNG TUỔI - THỂ TRẠNG ĐẠT TỐT VÀ CÁC BÉ ĐÃ SẴNG SÀNG VỀ CHỦ MỚI..

SHIP CÁC TỈNH LÂN CẬN VÀ TOÀN QUỐC.

BẢO HÀNH BỆNH ĐƯỜNG RUỘT 15 NGÀY.

CHỊU TRÁCH NHIỆM RỦI RO VẬN CHUYỂN/

 

 

LIEN%20HE%20TRAI%20CHO%20HCM.gif